Sudionici:

Uvodna predavanja:

Izv.prof.dr.sc. Marko Primorac

Izv. prof. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Marko Primorac, ministar financija u Vladi RH svojim radom je aktivno participirao u sve tri ključne institucije hrvatskog političkog sustava. Prije dolaska na funkciju ministra financija bio je vanjski član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, a još prije savjetnik za gospodarstvo u Uredu predsjednice Republike Hrvatske. Bio je član više stručnih radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu financija, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta te Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Bio je suradnik ili voditelj na više od 30 stručnih i znanstvenoistraživačkih projekata iz područja javnih financija u Hrvatskoj i u inozemstvu, a kao autor i suautor objavio je četiri sveučilišna udžbenika, više od 40 znanstvenih radova te gotovo 40 popularnih (stručnih) članaka. 

Gostujući je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u ZagrebuMaria Jesus Delgado Rodriguez

María Jesús Delgado Rodriguez izvanredna je profesorica na Fakultetu pravnih i društvenih znanosti na sveučilištu Universidad Rey Juan Carlos - Madrid. Doktorirala je ekonomiju i poslovne studije na sveučilištu Universidad Complutense of Madrid. Njezini glavni istraživački interesi obuhvaćaju procjenu i mjerenje infrastrukture i vodećih pokazatelja, evaluaciju javnih politika i globalizaciju, zajedno s kvantitativnim metodama. Voditeljica je istraživača u skupini za ekonomsku analizu javnih politika (Economic Analysis of Public Policies - AEPP).Sudionici i panelisti:

Josip Funda

Josip Funda je makroekonomist s gotovo 20 godina iskustva u području makroekonomije i fiskalne politike. Prije dolaska u Svjetsku banku, Funda je bio voditelj Odjela za realni sektor i analizu proračuna u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) te je radio kao ekonomist u Odjelu za fiskalnu politiku Europske središnje banke (ECB) u Frankfurtu. Tijekom svoje karijere radio je na brojnim projektima, od reforme sustava plaća u javnom sektoru, do analize poreznog sustava i odrednica troškova zaduživanja države.

Funda je također radio kao izvanredni predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa gdje je predavao Javne financije, Makroekonomiju, Mikroekonomiju i Međunarodnu ekonomiju, preveo je i čitav niz udžbenika iz ekonomije za izdavačku kuću MATE.

Funda je magistrirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a pohađao je mnoge stručne tečajeve u Fed-u, MMF-u, Banci Engleske te na Joint Vienna Institute-u u Beču.Prof.dr.sc. Saša Drezgić 

Prof. dr. sc. Saša Drezgić dekan je i dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Izdao je značajan broj znanstvenih i stručnih publikacija te sudjelovao na mnogobrojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. Pokretač je programskog sadržaja i organizacije konferencije Economics of Digital Transformation. Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment u javnom sektoru. Bio je zamjenik Ministra financija 2016-2017.

Dugi niz godina vodio je CLER (Centar za lokalni Ekonomski razvoje Ekonomskog fakulteta u Rijeci), prvu tvrtku osnovanu od strane jedne akademske institucije u Republici Hrvatskoj, uspostavivši suradnju između udruga, gospodarskih subjekata, javnog sektora te akademskih institucijaBožidar Kutleša

Božidar Kutleša obnaša dužnost ravnatelja Porezne uprave Republike Hrvatske. Prije stupanja na poziciju ravnatelja 12 godina obnašao je različite funkcije u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi između ostalih funkcije Pročelnika Područnog ureda Zagreb, voditelja Službe za naplatu i ovrhu, voditelja Odjela za naplatu i ovrhu, višeg upravnog savjetnika u Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu porezna evazija.

Slaven Posavac

Slaven je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Karijeru je zapoceo u odjelu revizije Deloitta nakon cega je obnasao managerske pozicije u gradevinskom sektoru i to Nexe Grupi Nasice i Osijek-Koteksu Osijek. Glavninu dosadasnje karijere proveo je u drustvu Duro Dakovic Grupa gdje je bio Clan Uprave i Financijski direktor. Nakon uspjesnog restrukturiranja grupacije zaposljava se na vodece mjesto u financijama - Plant controllera u drustvu Jabil Croatia, jednoj od najvecih green field investicija u Hrvatskoj 

Natko Sertić

Natko je voditelj Odjela poreza u Hrvatskoj i glavni partner za poreze u CE South regiji. Odgovoran je za razvoj strategije, organizaciju poslovanja i pružanje poreznih usluga u navedenoj regiji. Ima višegodišnje iskustvo u području poreza, uključujući porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, transferne cijene kao i ostala područja hrvatske i međunarodne porezne prakse. 

Kroz godine rada specijalizirao se u pružanju savjetodavnih usluga međunarodnim i hrvatskim klijentima, a posebno u području domaćeg i međunarodnog planiranja te strukturiranja transakcija s ciljem optimiziranja poslovanja i minimiziranja rizika, primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pružanja transakcijske podrške pri prodaji i kupnji društava u sklopu due dilligence projekata te poreznih pregleda.

Renata Kalčić

Pomoćnica ravnatelja Porezne uprave od listopada 2017.Do listopada 2017. voditeljica Odjela za PDV u Središnjem uredu Porezne uprave. Na oporezivanju PDV-om radi od uvođenja PDV-a 1998. u sustav oporezivanja Republike Hrvatske. Sudjelovala je u procesu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske na području PDV-a s Direktivama EU. Sudjeluje u radu Radne skupine za neizravno oporezivanje – PDV-u Vijeću EU i Odbora za PDV pri EK te Radne skupine za oporezivanje na visokoj razini (HLWP). Također je sudjelovala u radu Radne skupine za oporezivanje na visokoj razini (HLWP) za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Sudjelovala u više projekata financiranih sredstvima EU pri čemu je bila i voditeljica projekta IPA 2010 „Jačanje administrativnih i institucionalnih sposobnosti Porezne uprave Republike Hrvatske na području primjene PDV-a na EU zajedničkom tržištu, a sada sudjeluje i u projektima iz programa NPOO-a. Član je radne skupine za neizravne poreze WP9 OECD-a. 

Irena Weber

Irena Weber na mjesto glavne direktorice Hrvatske udruge poslodavaca dolazi s mjesta članice Uprave Inspire investments, društva za upravljanje privatnim kapitalom i alternativnim investicijskim fondovima. Karijeru na financijskom tržištu je započela u investicijskoj banci CA IB d.d. U Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. bila je član tima zaduženog za restrukturiranje banke i pripremu procesa reprivatizacije. 2016. godine prelazi na poziciju članice Uprave KentBank. 2017.godine angažirana je u Izvanrednoj Upravi grupe Agrokor. U Fortenova grupi, po njenom osnivanju, obnaša funkciju zamjenice glavnog izvršnog direktora i glavne operativne direktorice. Ovlašteni je investicijski savjetnik te ovlašteni posrednik u trgovini vrijednosnim papirima - broker. Redovita je sudionica i panelistica stručnih skupova, seminara i konferencija, a pohađala je i niz internih i eksternih treninga i edukacija. Vodila je i sudjelovala na brojnim projektima restrukturiranja i privatizacije, spajanjima i preuzimanjima u Hrvatskoj i regiji 

Drago Cota

Drago Cota, generalni je direktor Glovo Hrvatska, platforme za dostavu hrane i namirnica. S ove pozicije Drago upravlja dinamičnim širenjem Glova u Hrvatskoj i daljnjim razvojem lokalnog tržišta.

Posjeduje bogato iskustvo u upravljanju i poslovnom savjetovanju koje je stekao u više od 8 godina profesionalnog rada u multinacionalnim kompanijama kao što su Deloitte, Croatia osiguranje i Glovo.

Dio je Glovo tima od 2019. godine kada je Glovo pokrenut u Hrvatskoj. Drago je započeo kao Operations Manager u Hrvatskoj gdje je bio zadužen za razvoj logistike u 30 Hrvatskih gradova. Zatim je vodio lansiranje dva nova Glovo tržišta, Crna Gora te Bosna i Hercegovina gdje je također bio zadužen za provođenje integracije s akviziranom firmom Donesi. Nastavio je kao Strategy Manager za regiju South East Europe prije nego što se vratio u Hrvatsku kao General Manager. 

Drago Cota diplomirao je međunarodnu ekonomiju, menadžment i financije na Sveučilištu Bocconi u Milanu, a magistrirao je međunarodnu ekonomiju na Sveučilištu Esade u Barcelon

Mario Demirović

Mario Demirović je ravnatelj Carinske uprave od travnja 2021. godine, a prethodno je obavljao poslove zamjenika ravnatelja Carinske uprave te pomoćnika ravnatelja u Sektoru za trošarine i posebne poreze te u Sektoru za carinski sustav. Bavi se normativnim i provedbenim aspektima uređenja hrvatskog trošarinskog sustava i sustava oporezivanja posebnim porezima te regulacijom carinskog postupanja, poglavito u odnosu na prilagodbu instrumenata porezne politike te trgovinskih i carinskih instrumenata postizanju općih okolišnih i javno-zdravstvenih ciljeva. 

Zrinka Vrtarić

Zrinka je odvjetnica s više od 17 godina praktičnog iskustva. Svojim klijentima, pretežno srednjim i velikim stranim i domaćim trgovačkim društvima, svakodnevno pruža svakodnevnu pravnu podršku i savjetuje ih o svim aspektima njihovog poslovanja u Hrvatskoj. Temeljem svoje višegodišnje suradnje s Deloitte Legal mrežom, klijente savjetuje o pitanjima usklađenosti s poreznim propisima kao i svim aspektima korporativnog i radnog prava te ih zastupa u postupcima i sporovima vezanim za porezna i ostala administrativna pitanja. Sudjelovala je u brojnim transakcijama spajanja i preuzimanja gdje je sudjelovala u procesima dubinske analize i savjetovala klijente o svim pravno i praktično značajnim aspektima zaključenja transakcija.

Zahvaljujući godinama iskustva stečenim u poslovnom svijetu, Zrinkina dodana vrijednost je sposobnost kombiniranja tehničkih vještina, praktičnog rješavanja problema i strateških poslovnih savjeta.