Kotizacija:

Cijena sudjelovanja po polazniku iznosi 1.000 kuna (800 kn + 25% PDV), a obuhvaća sudjelovanje na predavanjima / konferencijske materijale / kavu u pauzi i ručak.

Ukoliko se vrši prijava i uplata za više sudionika, molimo vas da prilikom prijave pod "Napomene" upišete imena osoba za koje se vrši uplata i prijava.

Način plaćanja:

Plaćanje se vrši na žiro račun Ekonomskog fakulteta Zagreb IBAN: HR0723600001101351242, poziv na broj 6011. Prijava se vrši preko online obrasca u nastavku.

Plaćanje je potrebno izvršiti u roku od sedam dana od prijave, a najkasnije do 20.1.2018. Po izvršenom plaćanju poštom dostavljamo račun.

Izmjenu imena nositelja kotizacije moguće je prijaviti u pisanom obliku najkasnije do 20.1.2018.

Prijave su završene. Hvala.