Prijava:

Kotizacija i prijava:

Cijena sudjelovanja za poreznu konferenciju po polazniku iznosi 1.000 kuna (800 kn + 25% PDV), a obuhvaća sudjelovanje na predavanjima / konferencijske materijale / kavu u pauzi i ručak.

Za rane prijave na poreznu konferenciju, do 10.01.2020., odobrava se popust od 20%, a za kupovinu odjednom 3 i više kotizacija odobrava se dodatnih 10% popusta.

Prijava se vrši preko online obrasca u nastavku. Ukoliko se vrši uplata za više sudionika, molimo vas da prilikom prijave pod "Napomene" upišete imena osoba za koje se vrši uplata i prijava.

Prijave traju zaključno sa 28.01.2020.

Način plaćanja:

Plaćanje je potrebno izvršiti nakon 02.01.2020., a najkasnije do 28.01.2020. Plaćanje molimo izvršiti na račun: Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 31012020.

Po izvršenom plaćanju, a nakon izvršenja usluge konferencije, poštom dostavljamo račun. Predračun dostavljamo na traženje.

Prijave:

Prijave su završene! Hvala.