Prijave: 

Konferencija će se održati u petak, 19. siječnja 2024. godine s početkom u 9:00 sati. 

Cijena sudjelovanja za poreznu konferenciju po polazniku iznosi 150,00 EUR (+ 25% PDV), a obuhvaća sudjelovanje na predavanjima / konferencijske materijale / kavu u pauzi i ručak.

Za rane prijave na poreznu konferenciju, do 1. siječnja 2024. godine, odobrava se popust od 20%, a za kupovinu odjednom 3 i više kotizacija odobrava se dodatnih 10% popusta. Ukoliko se vrši uplata za više sudionika, molimo vas da prilikom prijave pod "Napomene" upišete imena osoba za koje se vrši uplata i prijava.

Za sudjelovanje na konferenciji obvezna je prijava putem obrasca za prijavu koji je dostupan u nastavku, a prijavite se možete najkasnije do 16. siječnja 2024. godine

Plaćanje je potrebno izvršiti najkasnije do 18. siječnja 2024. Plaćanje molimo izvršiti na račun: Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 19012024      

Po izvršenom plaćanju, a nakon izvršenja usluge konferencije, poštom dostavljamo račun. Predračun dostavljamo isključivo na traženje.